Baskılar, Soruşturmalar Bizi Yıldıramaz!

31 Mart tarihinde İzmir’de yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı protesto etmek amacıyla sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin aldığı “iş bırakma” kararına uyarak iş bırakan Antalya’lı hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı.

Bugün, 12 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye’nin her yerinden hekimler ve sağlık çalışanları olarak arkadaşlarımızın her zaman, her koşulda yanlarında olduğumuzu göstermek için Antalya’da düzenlenen basın açıklamasına destek verdik.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübeccel İlhan, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, İzmir Tabip Odası YK üyesi Dr. Hakan Köse açıklamaya katıldı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*