Ana Sayfa

İyihekimlik
İyihekimlik7 saat önce
'Şehir hastaneleri acilen KAMULAŞTIRILMALIDIR'

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Kocanın şehir hastaneleri finansman modelinde kamu özel işbirliği modelinden vazgeçildiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker "Yap Kirala Devret Modeli ile yapılan şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri için bütçeye
📌2020 yılı için 10 milyar 415 milyon lira bütçe konarken,
📌bu 2021 ve 2022 bütçe tahminlerinde sırasıyla 16 milyar 808 milyon ve 21 milyar 910 milyon liraya çıkıyor.
📌2018 bütçe harcamalarına göre Sağlık Bakanlığı bütçesinde %5.95 gibi bir yer kaplayan şehir hastaneleri
📌2022 bütçe tahminlerinde %27.84 gibi bir yer kaplıyor.
Yani Sağlık Bakanlığı bütçesi AKP eliyle açıkça "Şehir Hastaneleri bütçesi'ne dönüştürülmüş durumda.
Şehir hastaneleri ödemeleri 2022 yılında Bakanlık bütçesinin neredeyse üçte birine denk düşecek. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığının asli görevleri olan aşılamaya, koruyucu hizmetler gibi görevlerine Sağlık Bakanlığı bütçesinde pay kalmayacak, mevcut devlet hastanelerinin bakım ve onarımma da gerekli bütçe ayrılamayacak. Bakanlık ihtiyaç duyduğu sayıda sağlık personeli çalıştırmak için de bütçe bulamayacak. Bütün bu gelişmeler halk sağlığını tehdit edecek" diye konuştu.

CHP'li Şeker, bundan sonra yapılacak olan şehir hastanelerinin genel bütçeden yapılmasını doğru bulduklarını söyleyerek "Şehir Hastanelerini Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapma ısrarı devam etse idi, 30 hastane için 25 yılda bütçeden 821 milyar 627 milyon lira yandaş firmalara aktarılacaktı. Bugünkü kur üzerinden hesapladığımızda 142.4 milyar dolara ulaşan bu meblağ ile Devlet 862 adet 1200 yataklı hastane yapabilirdi. Bu da 1 milyonun üzerinde yatak anlamına geliyordu. Yapılması gereken kamu özel işbirliği modeli ile finanse edilen tüm şehir hastanelerinin bir an önce kamulaştırılması ve bu yağma düzeninden acilen vazgeçilmesidir" dedi.
"Yurt Gazetesi, 16/11/2019"
İyihekimlik
İyihekimlik1 gün önce
"Çiğdem Toker" şehir hastaneleri ile ilgili yazılarına devam ediyor.
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/cigdem-toker/sehir-hastaneleri-itirafi-5452081/
İyihekimlik
İyihekimlik1 gün önce
Ata SOYER XXIII. Halk Sağlığı Güz Okulu'nun ilk gününde Bülent Şık "Kavramlar; Gıda Güvenliği, Gıda Güvencesi, Gıda Egemenliği", Metin Altıok"Neoliberalizm, Küresel Gıda Krizi", Tayfun Özkaya "Tarımsal Uygulamalar ve Sağlık İlişkisi" ve Ahmet Uhri
"Arkeolojik Arkeometrik Bilgiler Eşliğinde Beslenme Sağlık İlişkisi"sunumlarını gerçekleştirdi.
#AtaSoyer
İyihekimlik
İyihekimlik1 gün önce
ATA SOYER XXIII. Halk Sağlığı Güz Okulu başladı. Bu seneki Güz Okulu'nun konusu "Küresel Gıda Krizi ve Halk Sağlığı"
#AtaSoyer
İyihekimlik
İyihekimlik2 gün önce
Hemşire arkadaşlarımızın çığlığı;
İyihekimlik
İyihekimlik3 gün önce
TTB Merkez Konseyi Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın Şehir Hastaneleri ile ilgili açıklaması
İyihekimlik